Mero Krishna

मेरो कृष्ण कहाँ छ? ममा छ, तिमीमा छ र उसमा छ, जीवनमा छ, मृत्युमा छ, प्रेममा छ, तृष्णामा छ, ईर्ष्यामा … Continue reading Mero Krishna

Krishna

हे दीनबन्धो ! दिनेश सर्वेश्वर नमोस्तुते | गोपेश गोपिकाकांत राधाकांता नमोस्तुते || || श्रीराधासर्वेश्वराभ्यां नमः || ************************************* चेतनं कुरु कल्याणि … Continue reading Krishna